Wanneer we spreken over knieklachten, dan is het belangrijk om onderscheid te maken in klachten als gevolg van een ongeval (blessures), of klachten als gevolg van andere oorzaken. In beide gevallen kan acupunctuur uitkomst bieden.

Als er sprake is van blessures (buiten fracturen om), dan hebben we het over de volgende zaken:

 • kruisbandletsel
 • meniscusletsel of
 • collaterale bandletsel
 • patella-luxatie
 • bloeding of vocht in de knie

Andere niet-traumatische klachten zijn:

 • slijmbeursontsteking
 • cyste in de knieholte
 • pijn in de aanhechting van de spieren
 • artrose
 • artritis
 • jumpers knie (overbelasting van de pees tussen de knieschijf en het onderbeen)
 • overige peesklachten
 • zwakke knieën
Kniepijn, man met een knieblessure.

Interne oorzaken

Een acupuncturist maakt in het stellen van de diagnose onderscheid tussen acute en chronische klachten. Veelal hebben chronische knieklachten een onderliggende oorzaak van de Nier- en Leverenergie. De knieën vallen in de Chinese geneeskunde onder de Nierenergie. De Nierenergie (met -energie bedoel ik een verzameling van functies van dit orgaan) zorgt voor sterke botten en voldoende kraakbeen. Leverbloed bevochtigt de pezen waardoor deze soepel blijven. Tevens is de Leverenergie verantwoordelijk voor de spiertonus, hetgeen ook van invloed is op de gewrichten. De Nierenergie neemt af met het ouder worden, en dat maakt dat chronische knieklachten (en gewrichtsklachten over het algemeen) meer voorkomen bij oudere mensen. Ook kan de Nierenergie uitgeput raken door langdurige overbelasting van hard werken of emoties/stress in combinatie met vaak een minder goed eet/leefpatroon. De Nierenergie is de basis voor alle andere orgaanenergiën, en daarmee komt dus ook de Leverenergie meer onder druk te staan, met als gevolg meer stramme ledematen en meer kans op peesklachten door droogte. Door deze toenemende zwakte neemt dus ook de kans op blessures in de loop der jaren toe. De essentie bij Chinese Geneeskunde is dan dat er naast de acute klacht, ook de onderliggende zwakten van de Nier- en Leverenergie wordt gevoed, zodat we niet aan symptoombestrijding doen.

Externe oorzaken

Verder wordt er bij het stellen van de diagnose gekeken naar aanwezige pathogenen. Daarbij wordt in de TCM onderscheid gemaakt tussen Wind, Koude, Damp en Hitte. Deze pathogene veroorzaken wat men noemt “Bi-syndromen”. “Bi” betekent in het Mandarijns “stagnatie of blokkade”. Over het algemeen is er meestal sprake van een combinatie van meerdere pathogenen. In ons klimaat treffen we het meest de Wind-Koude-Damp variant aan. Wind zorgt voor een stagnatie van de circulatie van Qi, en een stagnatie van Qi veroorzaakt pijn. Koude vertraagt de Qi stroom en stagneert eveneens de stroom van Bloed en Qi. Koude symptomen kenmerken zich door een duidelijk gefixeerde pijnplek, die minder pijnlijk wordt door de applicatie van warmte. De knie voelt kouder dan de rest van het lichaam. Wind symptomen kenmerken zich door het verplaatsende karakter ervan (dit zien we vaak bij reuma). Pijn door Damp (of Vocht) kenmerkt zich door een meer doffe pijn en een gevoel van zwaarte, er is dan vaak zwelling in de knie. Pijn door Hitte is uiteraard branderig, er is sprake van een ontstekingsreactie, de huid ziet rood en voelt warm aan.

Knieklachten kunnen beginnen met een invasie van Wind, Koude, Damp of Hitte met als onderliggende oorzaken een verminderd afweersysteem. Deze aanvankelijk acute klacht kan chronisch worden als het lichaam niet genoeg energie heeft om deze pathogenen eruit te werken. Met de behandeling worden naast het verdrijven van de pathogenen ook het afweersysteem versterkt. Het kan tevens nodig zijn om de Nier- en Leverenergie te voeden.

Blessures

Bij blessures is er sprake van weefselschade door externe krachten. Een blessure hoeft niet alleen te ontstaan door een onmiddellijke en harde kracht van buitenaf, maar kan ook ontstaan over een  langere periode door overbelasting of een verkeerde houding. De symptomen worden gekenmerkt door een combinatie van weefselschade en de poging van het lichaam om deze op te lossen. Kenmerkend is hier een locale stagnatie van Qi en Bloed. De essentie van de behandeling zal dan zijn het herstellen van de beweging van Qi en Bloed. Als een acute blessure langer dan 12 weken duurt dan is er vaak sprake van een andere verstorende factor die verholpen moet worden. Dat kan een pathogeen zijn zoals beschreven in de vorige paragraaf, gestagneerde Lever Qi, locale Bloedleegte of Milt Qi leegte. In dat geval is het van belang ook de onderliggende leegtes te voeden.

Behandeling

Ik pas veelvuldig Motorpunt behandeling toe bij pijnklachten. Een zeer effectieve methode met direct resultaat.

Mocht je het gevoel hebben dat ik iets voor je kan betekenen, of als je naar aanleiding van dit verhaal nog vragen hebben, neem dan gerust contact via de mail met me op of bel 06-17602161.

Lees meer over acupunctuur…
Lees meer over Traditionele Chinese Geneeskunde…