Motorpunt stimulatie is een aanvullende techniek, die ik momenteel veelvuldig toepas bij cliënten die klachten hebben aan het bewegingsapparaat. Het is een methode die ontwikkeld is in de Verenigde Staten door met name Matt Callison. https://www.sportsmedicineacupuncture.com/instructors/matt-callison/

Ik volg regelmatig nascholingen bij Richard Hazel uit New York, een leerling van Matt Callison. In 2021 volg ik een 3 daags seminar bij Callison zelf in Antwerpen om me verder in deze techniek te bekwamen.

Wat is een Motorpunt?

Elke spier(groep) wordt aangestuurd vanuit de sensorische en motorische zenuw. Een Motorpunt is een plek op de spier, waar de motorische tak van een zenuwbaan de spier binnengaat. Voor het normaal functioneren van een spier in een optimale impuls vanuit het zenuwstelsel noodzakelijk. Bij niet goed werkende (te lange/korte/pijnlijke) spieren is deze impuls verstoord geraakt. Dit als gevolg van als gevolg van een trauma, verkeerde houding, ontstekingen in een gewricht, pezen of spieren. Dit resulteert in pijn, verzwakte en dus te lange spieren of te strakke, korte spieren. Daardoor moeten bewegingspatronen zich aanpassen, waardoor het gewricht minder goed functioneert. Met Motorpunt stimulatie herstellen we de aansturing van de spier vanuit de zenuw. Het is een interessant gegeven, dat veel Motorpunten op of in de nabijheid van acupunctuurpunten liggen

Op welke manier gaat de stimulatie van een Motorpunt?

In de eerste plaats vinden er een paar spiertesten plaats om te constateren welke spiergroepen zijn aangedaan. Daarna wordt er een dun acupunctuurnaaldje gezet in het Motorpunt. Vervolgens wordt er met een PointerPlus apparaat een licht elektrisch impuls doorgegeven aan de spier. Deze stimulatie duurt ongeveer 15 seconden. Tijdens de stimulatie wordt de spier kunstmatig aangestuurd om te bewegen. Er vindt een onwillekeurige beweging van de spier plaats. Dit is niet pijnlijk, maar voelt op zijn hoogst vreemd aan. Zo worden diverse spieren behandeld. De meest aangedane spieren kunnen ook nog 10 minuten met een elekrostimulatie apparaat dmv elektrodes worden behandeld voor een beter resultaat. Mensen ervaren direct na de behandeling verlichting van pijn en een betere bewegingsfunctie.

Hieronder een demonstratie van een behandeling met Motorpoints door mijn docent Richard Hazel.

Motorpoint stimulatie door Richard Hazel

Motorpunt versus triggerpunt

Veel fysiotherapeuten gebruiken tegenwoordig Dry Needling waarbij zogenaamde triggerpoints worden behandeld. Een triggerpoint is een plek in het spierweefsel waar zich een spierknoop of een verharding bevindt die zich ook kan kenmerken door uitstralingspijn. De behandeling bestaat uit het flink prikken in dit weefsel tot de knoop loslaat. Dit kan erg pijnlijk zijn. Verder lost het niet zo vlot een spierklacht op als bij een Motorpunt behandeling.

Lees een citaat uit een interview van Xavier Fricker met Richard Hazel van de site www.kangfu.eu:

Q: What’s the difference between trigger point and motor point needling?

RH: Both can look similar at times. Sometimes we want to make the muscle fasciculate (twitch) by needling the motor point so if you’re just watching you need the practitioner moving the needling around in the area which may look like we are working on a trigger point.

But needling a trigger point requires finding a tight, painful area and needling it with a pecking movement. We are pecking on the tight band to hyper-excite the trigger point so that it will twitch and release and we need to be needling the  most painful area of the trigger point in order to be the most effective so it can be uncomfortable for the patient. I should say that sometimes it’s necessary to treat trigger points, but in my experience, over 90% of the time, an issue can be resolved by just using the more gentle Motor Point Acupuncture approach.

If I’m manipulating the needle in a motor point in order to get a twitch so that the muscle length and tension will be reset, it doesn’t hurt the patient most of the time. I should say, it doesn’t hurt any more frequently than any other style of acupuncture hurts. Of course there are times when we bump against a vessel and it can sting, but it’s not worse than any other style that goes into the muscle.