Depressie behandelen met acupunctuur

Volgens de DSM-V, het internationale  classificatiesysteem voor psychiatrische stoornissen is er sprake van een depressie wanneer

gedurende minstens twee weken vijf of meer symptomen aanwezig zijn, waarvan ten minste één van de twee eerste symptomen:

 • sombere stemminggedurende het grootste deel van de dag, bijna dagelijks;
 • duidelijke vermindering van interesse of plezierin (bijna) alle activiteiten;
 • duidelijke gewichtsvermindering of gewichtstoename;
 • slapeloosheid of overmatig slapen;
 • psychomotorische agitatie of remming;
 • moeheid of verlies van energie;
 • gevoelens van waardeloosheid of buitensporige of onterechte schuldgevoelens;
 • verminderd vermogen tot concentratie of besluiteloosheid;
 • terugkerende gedachten aan de dood, suïcidegedachten, suïcideplannen of suïcidepoging.”

Daarbij wordt door het Nederlands Huisartsen Genootschap nog de volgende begrippen omschreven:

“Depressieve klachten: sombere stemming, waar de patiënt hinder van ondervindt, maar waarbij niet wordt voldaan aan het aantal criteria voor depressie.
 Dysthymie: depressieve klachten die ten minste twee jaar aanwezig zijn, waarbij naast sombere stemming nog twee tot drie andere symptomen aanwezig  zijn.”

Depressie doet zich vooral voor op leeftijd van 25 tot 45 jaar

Depressie doet zich veel voor op de leeftijd van 25 tot 45 jaar en komt minder voor bij ouderen en kinderen. Van alle mensen die ooit een depressie hebben gehad, kreeg bijna de helft (40%) de stoornis voor het eerst tussen het 15e en 35e jaar. Uit onderzoek naar dysthymie bij ouderen blijkt dat zij vaak pas op latere leeftijd (tussen hun 50e en 60e jaar) dysthymie hebben gekregen, vaak vlak na een stressvolle  levensgebeurtenis.

Depressie volgens de Traditionele Chinese Geneeskunde

Volgens de Chinese Geneeskunde zijn lichaam en geest één en zijn geestelijke klachten direct gekoppeld aan het lichaam. Het geestelijke van de mens is het Yange aspect en het lichamelijke het Yinne aspect. Het lichaam omvat de geest, oftewel, het Yin omvat het Yang. Ook wordt het wel als volgt geformuleerd: de geest is geankerd in het bloed. Vandaar dat het goed mogelijk is om geestelijke/emotionele klachten via het lichaam te behandelen.
Een depressie wordt op een andere manier gediagnosticeerd dan in de reguliere geneeskunde. Een acupuncturist gaat op zoek naar het patroon aan klachten die zich voordoen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende emoties die zich kunnen voordoen, zoals moedeloosheid, somberte, verdriet, angst, paniek, agitatie, schuldgevoelens, irritatie, doelloosheid, verlegenheid, gebrek aan inspiratie, besluiteloosheid etc. Daarnaast worden alle lichamelijke klachten die zich voordoen uitgevraagd. Te denken valt aan; hoofdpijn, hartkloppingen, brok in de keel, gebrek aan eetlust, slapeloosheid of juist veel slapen, vermoeidheid, kouwelijkheid, misselijkheid, buikpijn etc. Dit resulteert in een combinatie van klachten die richting geven aan welke behandeling (puntformule) nodig is voor deze persoon.
De Chinese Geneeskunde onderscheid minstens 12 verschillende patronen van depressie. In de praktijk past over het algemeen niemand perfect ergens in, maar is er veelal sprake van een combinatie van één of meer patronen.

Hoe werkt acupunctuur bij depressie?

Negatieve gedachten en emoties zorgen voor stagnatie van energie in je lichaam. Acupunctuur helpt bij het oplossen van die blokkades waardoor je energie weer vrij kan stromen. Dit zorgt ervoor dat je weer meer ruimte ervaart en minder “vast” zit, je beter kunt ontspannen. Verder is het goed mogelijk om de geest te kalmeren. Dit is over het algemeen een bijkomend effect van acupunctuur, maar in dit geval wordt er specifiek op gewerkt. Daarnaast kun je met deze behandelingen werken aan het “upliften” van de geest. Gevoelens van zwaarte en het down zijn wordt daarmee minder. Verder zal ik bij iedere behandeling zorgen voor een optimale puntformule, die meerdere (ook lichamelijke) klachten tegelijk aanpakt.

Prognose

Hoe vlot iemand herstelt van een depressie of depressieve klachten is afhankelijk van meerdere factoren, namelijk onder meer:

 • hoe lang doen zich de klachten al voor
 • hoe ernstig zijn de klachten
 • is er sprake van een erfelijke component
 • hoe zijn de levensomstandigheden
 • medicijngebruik heeft invloed op acupunctuur
 • hoe is het met de gezondheid over het algemeen

De meeste mensen merken direct al verlichting, maar soms heeft het lichaam een paar behandelingen tijd nodig om te reageren. Ook dit hangt af van bovengenoemde factoren.

Heb je het gevoel dat ik iets voor je kan betekenen of heb je vragen? Bel me dan op 06-17602161. Of neem contact op via de mail.

Lees meer over acupunctuur…
Lees meer over Traditionele Chinese Geneeskunde…