Bij 3 à 4 % van de zwangeren ligt de baby in een stuitligging en is de kans groot dat het kindje door middel van een keizersnede op de wereld komt. Daarbij zijn er verhoogde complicaties voor moeder en kind. Voor het kindje geldt een grotere kans op heupdysplasie. Voor de moeder in geval van een keizersnede is er meer kans op wondinfectie, nabloeding en door het litteken in de baarmoeder een kleine kans dat deze gaat inscheuren bij een volgende zwangerschap. Verder heeft ze een langere periode van herstel en is de kans op geslaagde borstvoeding kleiner.

De reguliere behandeling van een stuitlig is de uitwendige versie: de verloskundige of de gynaecoloog draait de baby met de handen aan de buitenkant van de buik van stuitligging naar hoofdligging. De kans op een succesvolle uitwendige versie is 40%. Dit hangt onder meer af van de volgende factoren:

  • bij een verder gevorderde zwangerschap is de kans groter dat het kind niet terugdraait
  • voldoende tot ruim vruchtwater bevordert het makkelijker draaien
  • ligging van de placenta niet aan de voorkant zorgt voor het gemakkelijker vastpakken van het kind
  • een stevige buikwand bemoeilijkt het draaien, dit is vaak het geval bij de eerste zwangerschap

Moxa therapie

Er bestaat een toenemende belangstelling voor moxa therapie bij stuitligging. Het is tegenwoordig niet ongebruikelijk meer dat een verloskundige haar cliënten verwijst naar de acupuncturist voor een moxa behandeling. Er zijn diverse wetenschappelijke onderzoeken gedaan naar het effect van deze behandeling.  Al deze onderzoeken hebben een aanzienlijk hoger percentage draaiingen van de baby aangetoond na een moxa behandeling van de moeder.
De kans op spontaan draaien is ongeveer 45%, na behandeling met moxa neemt deze kans toe tot gemiddeld 75%, dus 30% meer.
Mocht je geïnteresseerd zijn, dan kun je deze onderzoeken verder bestuderen door te klikken op de volgende links:

JAMA (gepubliceerd in The Journal of the American Medical Association 1998)
The American Journal of Chinese Medicine (gepubliceerd in 2001)
Karger (publicatie 2003)
NCBI (publicatie van 2004)
Erasmus Universiteit (onderzoek aan de Erasmus door Ineke van den Berg in 2010)

Ineke van den Berg heeft zoals haar voorgangers aangetoond dat de kans op draaien met moxa met minstens 30% toeneemt. Zij heeft echter ook de combinatie van moxa therapie met uitwendige versie onderzocht. Dit verhoogt de kans met 38% tov geen interventie.
Vandaar dat ik mijn cliënten de aanbeveling geef om na de moxa therapie een afspraak te maken voor externe versie. Dit doen we alleen als je inmiddels in de 36-ste week zit en je kindje in de eerste week van de moxa therapie nog niet is gedraaid. De meeste kans op draaien is namelijk in de eerste week. Verder ben je so wie so pas geïndiceerd voor externe versie in de 36-ste week van de zwangerschap.

Wanneer is de grootste kans van slagen met moxa therapie?

In het onderzoek van van den Berg bleek dat voor de start van moxa therapie, de gunstigste periode week 33 is. De laatste tijd wordt het zelfs aanbevolen om op week 30 te beginnen. Dit komt niet zo gauw voor aangezien de meeste vrouwen pas later hulp gaan zoeken. De kans van slagen neem af na week 36. Het kind neemt meer plaats in en de ruimte in de buik wordt krapper. Vandaar dat vanaf week 36 de externe versie als extra hulpmiddel wordt ingezet.

De houding/ligging van de baby is mede bepalend voor de mate van succes. Hieronder volgen een aantal afbeeldingen van de mogelijke houdingen die er zijn:

stuit 2stuit 4stuit 1stuit 3       stuit 5

 

De eerste afbeelding is de volkomen stuitligging; deze variant heeft de meeste kans van slagen om te draaien met moxa therapie. De tweede is de onvolkomen stuit; deze komt het meeste voor. De derde is de voetligging, dit kan met één of twee voetjes. De vierde is de dwarsligging. deze behoeft altijd een keizersnede evenals de laatste; de schouderligging.

Hoe kan het dat de baby niet in de juiste houding ligt? Dit kan meerdere oorzaken hebben, bijvoorbeeld;

  • de baby is zwak
  • een korte navalstreng
  • of de baby voelt zich niet prettig met het hoofd omlaag

De behandeling

Wil je meer informatie over wat moxa is en wanneer het wordt toegepast kun je hier verder lezen.

Bij een stuitligging wordt het acupunctuurpunt Blaas-67  Bl-67 verwarmd met de moxa-stick, iedere teen een kwartier. Ik gebruik 2 moxa-sticks om te werken op beide tenen tegelijk. Daarnaast bestaat de behandeling eventueel nog uit het zetten van een paar naaldjes die kunnen helpen bij het draaien van de baby. Daarbij kun je denken aan punten die werken op de ontspanning van de moeder en punten die werken op de beweeglijkheid in de buik. Ook kan het punt Du Mai-20 worden gezet; deze zorgt voor een kleine uplift van de foetus hetgeen de draaiing vergemakkelijkt. Het is gebruikelijk dat je je partner meeneemt naar het consult. Deze zal thuis namelijk de behandelingen moeten voortzetten, want je kunt zelf niet meer makkelijk bij je kleine teen. Daarnaast is het ook van belang dat je zoveel mogelijk kunt ontspannen. Ben je op tijd gekomen, dus rond week 34, dan heb je kans dat dit ene consult voldoende is en kun je er thuis verder mee aan de slag. Het is de bedoeling dat je gedurende tien dagen iedere dag Blaas-67 op beide tenen een kwartier verwarmt. Vanaf week 33 doe je dit eenmaal daags, vanaf week 36 twee maal daags. Ik zal je zo goed mogelijk voorlichten en je kunt al je vragen stellen. Als de baby is gedraaid bouw je de duur van moxaverwarming af. De grootste kans op draaiing is in de eerste week van de moxa therapie. Mocht de positie baby in deze termijn niet veranderen, dan kunnen we één of twee extra afspraken maken, zodat ik aanvullend acupunctuur kan doen. Kom je pas na week 36 is het raadzaam om sowieso een paar afspraken te maken om de kans van slagen alsnog te vergroten. Als extra behandelingsmogelijkheid kan ik electro-stimulatie gebruiken na op een naald op punt Blaas-67. Electro is niet pijnlijk, het geeft alleen een extra boost aan de energie van het punt. We doen dit maximaal 10 minuten. Uiteraard overleggen we dit eerst met elkaar. Daarbij is het ook raadzaam om na een week moxa therapie een afspraak voor een externe versie te hebben bij de verloskundige/gynaecoloog.

Wat is het effect van het verwarmen van Bl-67?

De verklaring voor het effect van deze therapie vanuit de Traditionele Chinese Geneeswijze is als volgt. Via de Blaasmeridiaan komt de warmte terecht in het kleine bekken, waar de baarmoeder zich bevindt. De baarmoeder wordt op deze manier geprikkeld en dit zorgt voor meer beweeglijkheid van de baarmoeder, waardoor het draaien van de baby makkelijker gaat. Ook wordt de tonus van de baarmoeder genormaliseerd. Vermoedelijk stimuleert de moxa dit spierweefsel via de hormonen van de bijnieren (cortisol-adrenaline).

Naast het feit dat het enorm fijn is om niet te hoeven bevallen met een keizersnee, heeft deze methode ook een enorm kosten beparend effect op de zorg. Ineke van den Berg heeft ook in haar onderzoek berekend dat de besparing aan kosten jaarlijks bijna tien miljoen euro zou zijn.

Contra indicaties:

-Diabetes,

-Hoge bloedruk

 

Wat kan ik nog meer voor je betekenen als het gaat om de voorbereiding op je bevalling?
Lees meer over voorbereiding op de bevalling…

Wat kan ik nog meer voor je betekenen met betrekking tot je herstel na de bevalling?
Lees meer over het laten capsuleren van je placenta…