Een krachtige en zeer effectieve methode

In de loop van de tijd hebben zich in China diverse acupunctuurstromingen ontwikkeld. Sommigen waren gevestigd in de Confuciaanse traditie, die het vak beoefenden vanuit de kennis uit de Nei Jing, één van de bekendste klassieke werken in de Chinese geneeskunde. Naast deze gevestigde stromingen, waren er ook families die van generatie op generatie de Traditionele geneeskunde beoefenden, en daarbij hun eigen systemen en methoden ontwikkelden. Eeuwen lang werd deze manier van behandelen doorgegeven aan volgende generaties en geheim gehouden. De Tung stroming, gebaseerd op kennis uit de I Tjing, is één van die traditionele methoden die de tand des tijds heeft doorstaan, en nog altijd wordt toegepast en steeds meer opbloeit in de westerse wereld, tot op heden voornamelijk de Verenigde Staten en Canada. Vanaf het moment dat de Culturele revolutie in China plaatsvond, werd voor het eerst in de geschiedenis de traditionele Chinese geneeskunde verboden en veel boeken en materiaal zijn verbrand. Daarmee is veel schatbare kennis verloren gegaan. Ching-Chang Tung (geboren taoïst), die in het leger van Chang Kai Shek heeft moeten dienen, is in 1949 vanuit het vaste land van China naar Taiwan (Taipé) gevlucht, om daar het vak vanuit zijn eigen familiaire traditie te blijven uitoefenen. Tijdens zijn verblijf in het leger heeft hij door het vele behandelen van zijn collega-militairen een aanzienlijke reputatie opgebouwd. Hem werd dan ook door velen gevraagd een kliniek in Taiwan te openen. Hij heeft in zijn leven zo’n 400.000 patiënten behandeld waarvan 100.000 militairen!!  Arme mensen behandelde hij gratis. Voor deze diensten ontving hij de onderscheiding en titel van “De vertegenwoordiger van goede mensen en goede daden.”  Door de geweldige resultaten die Master Tung boekte met zijn behandelingen, wordt hij door velen beschouwd als één van de beste acupuncturisten die ooit heeft geleefd. Master Tung heeft tijdens zijn verblijf in Taiwan besloten om zijn kennis en vaardigheden door te geven aan anderen die hij is gaan opleiden.  Een aantal van zijn leerlingen is in de VS en Canada terecht gekomen, waar zij hun kennis verder hebben verspreid.

Iedere acupuncturist die deze methode is gaan toepassen staat versteld van de resultaten, inclusief ikzelf. Ik heb in Londen les mogen volgen bij Susan Johnson. Zij is een leerling van Dr Wei-Chie Young, die op zijn beurt een student en later assistent was van Master Tung. Susan Johnson is wat vele acupuncturisten betreft de autoriteit op het gebied van Master Tung acupunctuur.

Hoe werkt Tung Style acupunctuur?

master-tung-org-thumb (1)

Master Tung acupunctuur onderscheidt zich vooral door  het feit dat het honderden bijzondere acupunctuurpunten heeft, die niet onderwezen worden in de gangbare acupunctuur-opleidingen. Ze zijn door de Tungfamilie zelf ontdekt en werken zeer krachtig en direct. Deze punten, of puntgroepen representeren vele microsystemen over het gehele lichaam en bevinden zich alleen op de ledematen en het hoofd. De werking van de behandeling is zeer direct; mensen met pijnklachten ervaren in de meeste gevallen binnen een paar minuten na het plaatsen van de naalden verlichting van de klacht. Het mooie van dit systeem is dat het gebruik maakt van weinig naalden. Het motto in Tung Style acupunctuur is “less is more“. We werken met de energie van het lichaam, met minder naalden wordt deze energie beter benut en het effect van de behandeling vergroot. Een ander kenmerk is, dat er nooit wordt behandeld op de plaats van de klacht zelf. De bij de klacht betrokken meridianen worden door gerelateerde meridianen op een andere plaats op het lichaam gebalanceerd. Tevens wordt gebruik gemaakt van microsystemen. Dat wil zeggen dan een kleiner onderdeel of bot van het lichaam een microsysteem is van het gehele lichaam. We kennen dit al van de ooracupunctuur en de voetreflextherapie. maar ook de hand of het onderbeen weerspiegelen het hele lichaam. Zo worden bijvoorbeeld lage rugklachten in de meeste gevallen behandeld met een paar punten op de hand. Onvruchtbaarheid wordt met groot succes behandeld door slechts een viertal punten op de vingers. We zetten bij deze methode de naalden dieper bij chronische aandoening en laten ze langer zitten; tussen de 50 en 60 minuten. Dit in tegenstelling tot een “reguliere” acupunctuurbehandeling van 20 of max 30 minuten. Het principe hierachter is, dat in geval van een chronische klacht het pathogeen dieper het lichaam is binnen gedrongen; diepe insertie en lang verblijf is noodzakelijk voor een goed resultaat. (Overigens is een diepe insertie volstrekt niet pijnlijk). Verder wordt er in de beginfase van het traject twee keer per week behandeld, of met een maximum van vijf dagen tussen de consulten. Dit om de “bal aan het rollen te houden”. Het totaal aantal behandelingen zal er niet meer door worden. Integendeel, frequenter behandelen in het begin is effectiever. In China behandelt men iedere dag of om de dag. Men zit op een stoel op een rij en meerdere mensen tegelijk krijgen naalden gezet. Hierdoor kunnen de kosten worden gedrukt en het behandeltraject verkort. Voor meer informatie over Master Tung en deze vorm van acupunctuur verwijs ik naar de website van Susan Johnson http://tungspoints.com/