Oorzaken herhaalde miskramen

Zo’n 30.000 vrouwen per jaar krijgen in Nederland een miskraam. Dat is bijna net zoveel als de bevolking van Aalsmeer, en dit elk jaar opnieuw. In het verleden werd geadviseerd om de eerste drie maanden
je zwangerschap geheim te houden. Men ging ervan uit dat de zwangerschap nog zo pril was, dat de vrouw hier geenproblemen mee zou hebben. En de vrouwen die dat wel hadden waren altijd al wat labiel, werd verondersteld. Gelukkig is het tegenwoordig heel acceptabel om je blijdschap van je prille zwangerschap te delen. Hierdoor is er ook meer openheid gekomen over het verdriet en de
boosheid die de vrouw kan hebben als de zwangerschap voortijdig spontaan afgebroken wordt.

We spreken van herhaalde miskramen als er zich meer dan 2 miskramen achter elkaar voordoen. In slechts 15 % van de gevallen is de oorzaak bekend vanuit onderzoek in het ziekenhuis. Dat kan bv een toevallige embryonaal defect te zijn, of één van de andere hieronder beschreven oorzaken zijn. Er wordt vaak onderschat wat een enorme impact miskramen hebben op de paren die een kind willen krijgen.

Emotioneel vraagt een miskraam vaak een langere periode van herstel. De vrouw heeft haar kind in wording verloren, haar droom om moeder te worden is vervlogen, ze is haar onbevangenheid voor een volgende zwangerschap kwijt en ze mist haar kind. Ook heeft het gevolgen voor de partner. (Bron: miskraam verwerken.nl)

De belangrijkste oorzaken en risicofactoren zijn:

 • hogere leeftijd
 • gezondheidsproblemen
 • roken en overgewicht
 • chromosoomafwijkingen
 • antifosfolipidensyndroom
 • afwijkende vorm van de baarmoeder
 • stollingsafwijkingen (Radboud UMC)

Andere oorzaken kunnen zijn:

 • Baarmoeder afwijkingen
 • Chronische ziekte
 • Immuniteit problematiek
 • Hormonale disbalans
 • Infecties
 • Koorts
 • Bloedafwijkingen
 • Folaat insufficiëntie
 • Alcohol misbruik
 • Medicijn – of drugsgebruik
 • Trauma
 • Stress
 • Milieu- leefstijl- en voedingsfactoren
 • De manlijke factor

Acupunctuur/TCM en miskramen

Volgens de Chinese geneeswijze zijn er een aantal zogenaamde “patronen” die de oorzaak van een miskraam kunnen zijn:

Bloed deficiëntie: de foetus krijgt onvoldoende voeding vanuit het bloed van de Chong Mai. Dit gaat gepaard met ijzer tekort en vaak wat latere miskramen (einde eerste trimester).

Qi deficiëntie en zinkende Qi: door te weinig energie kan het lichaam de foetus niet vast houden. In dit geval kan er ook verlies van de foetus optreden in het tweede semester van de zwangerschap.

Nier deficiëntie: te weinig Nier Qi kan leiden tot deficiënties in de Ren en Chong Mai. Hier is sprake van heel vroege miskramen, in de eerste weken, er zijn veelvuldige miskramen vaak bij wat oudere vrouwen.

Bloed Hitte: Hitte droogt de vloeistoffen (Yin) uit, hetgeen de dikte van het endometrium beinvloedt, Hitte drijft ook het bloed uit de vaten van de baarmoeder en stopt de ontwikkeling van de foetus (droogt het uit). Ook hier is sprake van wat vroegere miskramen en ook vaak herhaalde miskramen.

Bloedstase: gestagneerd (en dus te dik) bloed zorgt voor onvoldoende voeding van de foetus. Het verlies van de zwangerschap kan in iedere fase optreden. Dit is wat er gebeurt bij bloedstollingsproblemen als het Antifosfolipiden Syndroom.

De behandeling van veelvuldige miskramen bestaat uit het behandelen van het vastgestelde patroon vanuit de diagnose. Ik adviseer altijd het lichaam drie maanden de tijd te geven om te herstellen van de laatste miskraam. Ook hebben we tijd nodig om samen de disbalans in het lichaam te herstellen. En besteed ik de behandelingen ook om de geest te kalmeren, weer vertrouwen terug te winnen Daarbij geef ik ook “huiswerk” mee. Dat kan bestaan uit voedingsadviezen, leefstijl-adviezen of het toepassen van bepaalde TCM technieken zoals het gebruik van moxa. Bij een dreigende miskraam, bloedverlies, behandel ik nog diezelfde dag om te proberen de miskraam te voorkomen.

Mocht je het gevoel hebben dat ik iets voor je kan betekenen, of als je naar aanleiding van dit verhaal nog vragen hebben, neem dan gerust contact via de mail met me op of bel 06-17602161.

Lees meer over acupunctuur…
Lees meer over Traditionele Chinese Geneeskunde…