De laatste jaren is het aantal paren met vruchtbaarheidsproblemen dramatisch gestegen. Eén op de zes stellen in Europa heeft moeite om zwanger te raken. In meer dan 50% daarvan ligt het probleem bij de vrouw. In ongeveer 40% ligt het probleem bij de man. Daarmee neemt dus ook het aantal IVF-, ICSI-, en IUI-behandelingen flink toe. Steeds meer vrouwen melden zich bij mij met de vraag om begeleiding bij een protocol dat ze volgen in het ziekenhuis. Een diagnose van (onbegrepen) onvruchtbaarheid is een ingrijpend gebeuren in het leven van jonge mensen, die een grote kinderwens hebben. Het is verdrietig, frustrerend, en maakt dat men zich onzeker voelt over het goed functioneren van het eigen lichaam.

Oorzaken subfertiliteit

Bij een bepaald percentage van de koppels wordt er een duidelijk mankement gevonden, zoals endometriose, PCOS, Prematuur Ovariëel Falen (POF), afwijkingen aan de eileiders of de baarmoeder, anovulatie, luteaal defect, gewichtsproblemen, te veel sporten of stress etc. Of in geval van de man, verminderde zaadkwaliteit of -kwantiteit. In veel gevallen wordt na gynaecologisch onderzoek vastgesteld dat er “niets aan de hand” is. Zogenaamde onverklaarde onvruchtbaarheid, hetgeen vaak beter benoemd kan worden als subfertiliteit.

Verschil westerse behandeling en TCM behandeling

De westerse behandelingen van subfertiliteit richten zich met name op hormoonproduktie en de voortplantingsorganen. De Chinese Geneeswijze kijk op een holistische manier naar wat belangrijk is in het voortplantingsproces. Daarbij tellen fysieke, emotionele en spirituele aspecten een grote rol. Voor een goede vruchtbaarheid zijn er meerdere organen die een cruciale rol spelen. Het is van belang dat er een goede doorstroming van energie en bloed is, zodat deze vitale organen goed gevoed worden en hun functie .

Zwangerschap bevorderen

Het belangrijkste om een gezonde zwangerschap te bewerkstelligen, is het creëren van een goede voedingsbodem. Het lichaam van de vrouw moet aan een aantal criteria voldoen om te kunnen ontvangen en te kunnen vasthouden. Daarbij richten we onze aandacht ook op de gezondheid van de man, en zullen deze, zo nodig ook mee behandelen. Het blijkt dat in 40% van de gevallen het probleem bij de man ligt. We werken drie maanden aan die goede voedingsbodem alvorens een IVF/ICSI traject in te gaan. Dat maakt de kans van slagen beduidend groter. Vaak melden vrouwen zich aan voor begeleiding bij zo een traject als ze daar al mee gestart zijn. Toch kan acupunctuur ook dan de kans van slagen vergroten . Maar als men drie maanden van te voren start hoeft misschien het hele traject niet te worden ingezet. De zwangerschap kan alsnog op een natuurlijke manier ontstaan.

Regulatie van de menstruatiecyclus

De eerste voorwaarde is een goede, probleemloze menstruatiecyclus. Veel disbalansen uiten zich in een verstoorde menstruatiecyclus. De menstruatiecyclus geeft een acupuncturist veel duidelijkheid om inzicht te krijgen in de oorzaak van het uitblijven ven een zwangerschap. We maken daarbij gebruik van de Basal Body Temperatuurcurve (BBT) als diagnostisch middel. De temperatuurcurve van de cyclus geeft enorm veel informatie over wat er mis gaat. Het bevorderen van een goede eicel/zaadcelkwaliteit is primair. Verder ook de opbouw van een gezonde en receptieve baarmoederwand. Daarvoor is een goede hoeveelheid van Bloed en Yin nodig, voor de opbouw van de weefsels. We werken aan een betere doorstroming van bloed in de onderbuik. En ook voor voldoende beweging en warmte in de onderbuik. Beweging en warmte voor een goede eisprong en dan de reis van het follikel door de eileiders richting de baarmoeder.

We werken samen aan het verbeteren van de hormoonhuishouding, het stimuleren van de eicelproductie, het verminderen van stress, het verbeteren van de bloedcirculatie in de buik, het reguleren van de eisprong. Verder kan het nodig zijn om bepaalde pathogenen te verdrijven, zoals Koude, Bloedstagnatie en Damp/Phlegm. Je krijgt (een aantal adviezen om thuis mee aan de gang te gaan.

Lees hier meer over menstruatieklachten

Vier fasen tijdens de menstruatie

Het is gebruikelijk om in iedere fase van de cyclus datgene te ondersteunen, wat er dan gaande is. We onderscheiden vier fasen;

  • de menstruatie
  • de folliculaire fase
  • de ovulatiefase
  • de lutele fase

De menstruatie

Tijdens de menstruatie wordt er behandeld op het goed stromen van het bloed. Bloed dat niet voldoende stroomt zorgt voor pijn tijdens de bloeding. Dit gaat gepaard met stolsels in het bloed. We werken aan het stoppen van de bloeding als deze te lang duurt. of het verminderen van een te zware bloeding. Dit laatste kan met teveel Hitte, bloedstagnatie of een te zwakke Miltfunctie te maken hebben.

De folliculaire fase

Tijdens de folliculaire fase bevorderen we de aanmaak van bloed en Yin om zo de vorming van de follicels en het baarmoederslijmvlies te ondersteunen. Vrouwen die weinig bloed verliezen tijdens de menstruatie, kunnen lijden aan Bloedleegte. Dat kan onder andere een oorzaak zijn van een te lange folliculaire fase. De ovulatie laat op zich wachten omdat het lang duurt voordat de follicels zijn opgebouwd door te weinig “voeding”. Damp/Vocht of ophoping van vet bij overgewicht kan ook de ovulatie uitstellen. Stress is ook een veel voorkomende oorzaak.

De ovulatie

Tijdens de ovulatie worden de voorwaarden voor een goede overgang van de Yinne (folliculaire) naar de Yange (lutele) fase bevorderd., en daarmee de eisprong. Eventuele klachten hierbij worden meegenomen.

De lutele fase

Tijdens de lutele fase versterken we die aspecten in de fysiologie, die zorgen voor voldoende beweging en warmte om de bevruchting en de innesteling te bevorderen. Een tekort aan Yang uit zich vaak in deze fase; er is te weinig warmte en beweging waardoor de bevruchting en de innesteling worden belemmerd. Dit wordt in de Westerse terminologie een tekort aan progesteron genoemd. Een tekort aan bewegende energie kan ook zorgen voor een stagnatie of een blokkade van Qi. Dit uit zich veelal in PMS klachten. Het reguleren van dit aspect doen we dan ook in de lutele fase.

En zo werken we samen toe naar een gezonde zwangerschap!!

acupunctuur bij vruchtbaarheidsproblemen