Ik verzoek u vriendelijk een mondkapje te gebruiken tijden het consult.